B.Z.I. EL-GAZ-S jest firmą działającą na polskim rynku od 1984 roku. Zajmujemy się wykonywaniem instalacji: cieplnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych, wentylacyjnych, w budownictwie mieszkaniowym, obiektach przemysłowych, użyteczności publicznej oraz obiektach zabytkowych. Prowadzimy także całodobowe pogotowie awaryjne w zakresie w/w instalacji.


Wiele lat działalności firmy pozwoliło nam na zdobycie dużego doświadczenia w branży instalatorskiej a także dobranie doświadczonej i wykwalifikowanej kadry. Posiadamy profesjonalny sprzęt techniczny niezbędny do wykonania prac instalatorskich.


Współpracujemy z największymi w regionie hurtowniami instalacyjnymi.
Duży nacisk kładziemy na rzetelne i terminowe wykonanie naszych usług. Jesteśmy także otwarci na współpracę z innymi firmami krajowymi jak i zagranicznymi.

 

Dane kontaktowe

Bielski Zakład Instalacyjny
EL-GAZ-S
Marek Ścisłowski
ul. Wita Stwosza 11b
43-300 Bielsko-Biała

 

tel: +48 33 821 44 16, +48 33 822 40 54
fax: +48 33 821 44 17
e-mail: biuro@elgaz.com.pl
NIP: 547-028-58-18
REGON: 070513736

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

"Poprawa konkurencyjności poprzez zakup specjalnego pojazdu asenizacyjnego do telewizyjnego monitoringu, zdalnego czyszczenia oraz wykrywania nielegalnych przyłączy w kanalizacji miejskiej"

Nazwa Beneficjenta: Bielski Zakład Instalacyjny „EL-GAZ-S” Marek Ścisłowski
Wartość projektu: 403 440,00 zł
Wartość dofinansowania: 196 800,00 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie: www.rpo.slaskie.pl